METATRON HC – online portal

Оналйн портал – Биорезонансна диагностика и терапия. Радиестезия, оздравителни услуги, курсове, апаратура.

Биорезонансни технологии

Терапия

Биорезонансната терапия е съвременен, ефективен и достъпен начин за контролиране на собственото си здраве. За разлика от медикаментозната тя въздейства не на химичните процеси (те са вторични), а на електромагнитните трептения и вибрациите, свойствени на всички органи и системи на човека, и ги нормализира, възстановява тяхната хармония. И по този начин компенсира нарушените функции на организма

Стройната система от знания за биорезонансната терапия, научно обоснованият подход, положителният опит на известни учени и лекари, натрупан през десетилетията, кой знае защо досега остават достъпни и известни само на малка част от хората, най-любознателните, стремящи се към опознаване на себе си и към съвършенство. И затова има причини: биорезонансната терапия разчупва привичните представи за методите на лечение, нарушава традиционните връзки във веригата пациент – лекар – фармацевт – лекар, при това показва по-добри резултати в сравнение с медикаментозните средства за лечение.

Казано с прости думи, биорезонансната терапия убива паразитите, вирусите, бактериите с помощта на ток с определена честота, която не съвпада с честотата на жизнената дейност на човека.

Честота на патогените

Биорезонанс.jpg

Реклама