METATRON HC – online portal

Оналйн портал – Биорезонансна диагностика и терапия. Радиестезия, оздравителни услуги, курсове, апаратура.

БИО-РЕЗОНАНСНАТА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

ПРИНЦИПИ НА БИО-РЕЗОНАНСНАТА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

д – р Владимир Шиков

Отдавна е известно, че всеки материален обект, бил той жив или не, излъчва енергия под формата на вълни с точно определени характеристики. При живите организми съвкупността от тези излъчвания, някога описвана като „био-поле”, вече се счита за нещо съвсем реално и научно доказано. Като научни доказателства за съществуването на такова специфично енергийно излъчване от всеки жив организъм се приемат така наречените Кирлианови фотографии, които позволяват да се визуализира невидимото с обикновено око електромагнитно поле около изследваните хора.

В днешно време съществуват многобройни уреди, които позволяват не само да се регистрира и отчита интензитетът и специфичните характеристики на енергийните излъчвания от живи организми, но също и те да бъдат повлиявани и моделирани с лечебна цел. Един от най-утвърдените и популярни методи, който стъпва на този принцип е био-резонансната диагностика и терапия.

За основател и откривател на този метод се счита Д-р Ройал Реймънд Райф – брилянтен учен и лекар, роден през 1888 година и починал при малко странни обстоятелства през 1971 година. Д-р Райф е считан за един от най-талантливите и уникални учени на своето време и поради изключително широките си и разностранни познания в областта на медицината, биохимията, микробиологията, оптиката, електрониката и др. на практика създава цяло ново направление в науката – био-електрична медицина. Много може да се говори за този велик човек, отдал невероятния си талант и интелект в служба на човечеството и направил невероятни открития, част от които и до ден днешен не могат да бъдат възстановени поради жестокото и враждебно отношение на тогавашната научна общност към него. Всъщност Д-р Райф е човекът, който се е досетил, че може да наблюдава микроорганизмите в човешкото тяло, като използва излъчваното от тях електромагнитно поле и с помощта на насложено върху него специфично електромагнитно трептене от специално разработен за целта микроскоп, да ги направи видими за човешкото око. Принципът на тази технология е така нареченият ефект на резонанса, който е отдавна известен във вълновата физика и позволява рязко увеличаване на амплитудата на трептене на даден обект, ако неговата собствена честота на трептене съвпадне или е хармонична с друга, насочена към него честота. Този ефект на наслагване на хармонични честоти може да доведе дори до разрушаване на самия обект, ако амплитудата на трептене изведнъж нарастне скокообразно. И именно това е принципът, който Д-р Райф по-късно ще използва за да разрушава патогенните микроорганизми в човешкото тяло, като ги атакува с подходящи хармонични честоти, които да предизвикат мощен резонанс и разпукването на самите микроорганизми, при което те се разпадат и унищожават.

Уникалният подход на Д-р Райф позволява с помощта на честотно електромагнитно лъчение да се скенира целият човешки организъм с напълно безвредни за самия човек електромагнитни вълни, които позволяват да бъдат открити всякакви патогенни микроорганизми и паразити скрити в него, стига тяхната специфична честота на трептене (енергиен подпис) да са известни. Д-р Райф посвещава голяма част от живота си да изследва, описва и регистрира специфичните енергийни подписи на някои от най-често срещаните патогенни микроорганизми, като по-късно към описаните от него специфични честоти се добавят и тези на неговата последователка Д-р Хулда Кларк. Уникалните постижения на Д-р Райф в излекуването на раково болни удивяват и предизвикват възхищение в научната общност и до ден днешен.

След смъртта на Д-р Райф голяма част от неговите постижения и бази дани са унищожени и забравени, но все пак идеята и принципът на био-резонансното скениране продължават да се развиват от негови последователи в цял свят, което води до разработването на многобройни уреди за био-резонансна диагностика и терапия. В крайна сметка се оказва възможно не само да се откриват и унищожават патогенни микроорганизми, но дори да се визуализират отделни органи, тъкани и клетки в човешкото тяло чрез използване на принципа на био-резонанса при тяхното облъчване с безвредни електромагнитни честоти с подходяща дължина на вълната.

Съвременните уреди за био-резонансна диагностика позволяват изключително прецизно визуализиране на човешкото тяло по органи и системи, като някои от най-напредничавите разработки позволяват да се уловят заболявания и отклонения в нормалното развитие на органите в изключително ранна фаза и по този начин дават възможност за ранни и навременни превантивни мерки.

Освен високата диагностична стойност на био-резонансния метод, принципът на разрушаването на вредните микроорганизми и паразити чрез облъчването им с така наречените МОР честоти (от Mortal Oscillatory Rate) предизвиква тяхното структурно разрушаване и разпадане без да се вреди на околните органи и тъкани и на организма като цяло. Това позволява мощно терапевтично въздействие и изчистването на организма от някои опасни вируси, бактерии и паразити, които освен че директно могат да предизвикат тежки инфекциозни заболявания, са съпъстващ и утежняващ патогенен фактор при редица състояния, като според мнението на Д-р Райф и Д-р Хулда Кларк могат да предизвикат дори ракови процеси в организма.

Всъщност излекуваните от Д-р Райф раково болни са били напълно изчистени от специфичния причинител на рака – вирус, който той открива и нарича Cryptocides primordiales. Освен този вирус, Д-р Райф успява да открие и опише био-резонансните МОР-честоти на вирусите на грипа, херпеса, полиомиелита, тетануса, менингита и много други. Благодарение на откритите и описани от него честоти, съвременните био-резонансни уреди са в състояние да открият и унищожат огромен брой вредни микроорганизми и паразити, от които тялото на всеки човек буквално гъмжи.

На базата на опита и пациентите на Д-р Райф и Д-р Хулда Кларк в днешно време са разработени голям брой уреди за био-резонансна диагностика и терапия, които позволяват изключително задълбочено и прецизно изследване и последващо лечение при огромен брой заболявания, някои от които са считани за практически нелечими от конвенционалната медицина.

 

Реклама