METATRON HC – online portal

Оналйн портал – Биорезонансна диагностика и терапия. Радиестезия, оздравителни услуги, курсове, апаратура.

Контакти

Свържете се:

София, България, 1 000,
ул. „Искър” № 22

metatron.petrov@gmail.com
+ 359 988 378 013

Онлайн портал - Биорезонансна диагностика и терапия. Оздравителни услуги, курсове, апаратура.
Онлайн портал – Биорезонансна диагностика и терапия. Оздравителни услуги, курсове, апаратура.

Реклама