METATRON HC – online portal

Оналйн портал – Биорезонансна диагностика и терапия. Радиестезия, оздравителни услуги, курсове, апаратура.

Candida – безмилостните гъбички за хората с отслабен имунитет

Автор: д-р Владимир Шишков

Резултат с изображение за „Кандида“
Кандидата е силно разпространена.

Най-разпространените заболявания причинявани от патогенни гъбички в света се разпространяват от гъбички принадлежащи към рода Candida, а техният основен представител е вида Candida albicans (бяла гъбичка). Тези гъбички са космополити и могат да бъдат открити в много животински видове, както и в човешкия организъм. Любими места за тяхната инвазия в човешкото тяло са лигавиците и кожата, но нерядко те предизвикват и системни инфекции в различни органи и системи като проникват в тях по кръвен път. В зависимост от локализацията на инфекцията, тя се проявява под формата на най-разнообразни симптоми и синдроми, които на свой ред зависят от нивото на имунна защита в съответния организъм. Картината на съответната гъбичкова инфекция може да изглежда като повърхностно възпаление на засегнатата лигавица или кожен участък, но може да обхване и вътрешни органи, като например черен дроб или слезка и да бъде значително по-тежка. Лечението на сериозните и животозастращаващи кандидози все още е силно затруднено поради липсата на надеждни диагностични методи, които да позволяват бързо откриване и идентифициране на съответния вид патогенна гъбичка.

Измежду различните видове гъбички от рода Candida най-голямо медицинско значение имат:

C albicans, най-често срещаният вид, който се изолира (50-60% от случаите)

Candida glabrata (известна преди като Torulopsis glabrata) (изолира се в 15-20% от случаите)

C parapsilosis (изолира се в 10-20% от случаите)

Candida tropicalis (изолира се в 6-12% от случаите)

Candida krusei (изолира се в 1-3% от случаите)

Candida kefyr (< 5% от случаите)

Candida guilliermondi (< 5% от случаите)

Candida lusitaniae (< 5% от случаите)

Candida dubliniensis, първоначално изолирана при пациенти със СПИН

Кандидозните гъбички обичайно присъстват в микрофлората върху лигавиците и кожата и не предизвикват инфекции при здрави хора, но при нарушения на локалния или общия имунитет те започват да се размножават агресивно и да колонизират засегнатия участък или орган.

Когато инфекцията се развива в устата или гърлото тя изглежда като бял налеп или бели плаки разположени върху езика или лигавицата на бузите, тя се нарича още „млечница”.

Млечницата не се среща при здрави възрастни хора. Ако агресивното размножаване на гъбичките продължи те могат да напреднат към хранопровода, да колонизират неговата лигавица и тогава инфекцията преминава в езофагеална кандидоза.

Кандидозната инфекция често се среща и във влагалището при жени с отслабена имунна система. При тях гъбичките се размножават агресивно поради отслабените локални имунни бариери, както и типичната за влагалището полезна микрофлора. Честотата на влагалищните кандидози е значително висока, почти 75% от жените са имали поне веднъж в живота си влагалищна кандидоза.

Инвазивните системни кандидози се получават когато гъбичките масирано нахлуят в кръвообращението – това се нарича „кандидемия” и се получава изключително рядко при здрави хора, но се явява четвъртата по честота инфекция пренасяна по кръвен път сред лежащо болните в САЩ.

Основните рискови фактори които се свързват с инвазивните системни кандидози са следните:

 • Гранулоцитопения
 • Трансплантация на костен мозък
 • Трансплантации на плътни органи (черен дроб, бъбрек)
 • Парентерално прехранване
 • Злокачествени заболявания на кръвта
 • Поставени катетри на Фоли
 • Масивни тумори
 • Скорошна химио- или лъчетерапия
 • Кортикостероидна терапия
 • Широкоспектърна антибиотична терапия
 • Обширни изгаряния
 • Продължително залежаване на легло
 • Тежки травми
 • Скорошни бактериални инфекции
 • Скорошни хирургични операции
 • Устройства осигуряващи централен венозен път
 • Преждевременно раждане
 • Хемодиализа
 • Остра и хронична бъбречна недостатъчност
 • Изкуствено дишане с апарат за повече от 3 дни

Първата стъпка в развитието на кандидозната инфекция е колонизирането на кожно-лигавичните повърхности. Всички гореизброени фактори се свързват с масивна колонизация. Основните механизми за кандидозна инвазия включват:

 1. Разкъсване и пробиване на колонизираната повърхност (кожа или лигавица), позволяващи на гъбичките да навлязат в кръвния поток

2. Преминаване на гъбичките през стомашно-чревната бариера, което може да се случи при масивна инвазия на гъбичките и отново преминаването им директно в кръвния поток

Напредъкът в медицинските технологии, химиотерапията, лечението на раковите заболявания и органните трасплантации в значителна степен са намалили смъртността от животозастрашаващи заболявания. В същото време пациентите намиращи се в критично състояние в различните интензивни отделения в хирургиите и болниците остават най-уязвими към инфекции причинени от патогенни гъбички, от които най-честият причинител е Candida albicans. Проучванията към момента сочат, че проблема с тези инфекции не е овладян и всъщност ситуацията дори се влошава.

Понастоящем, практически всички лекари се сблъскват с кандидозни инфекции с различна анатомична локализация в своята ежедневна работа. Лечението на кандидозите разчита най-много на мощни противогъбичкови химиотерапевтици, но дори и с тяхна помощ лечението е продължително и трудно.

Био-резонансната терапия на тези инфекции се явява една отлична алтернатива, а може да бъде и допълнение към фармакологичната терапия, като засилва и поддържа нейният лечебен ефект. Освен това в много случаи е възможно да се диагностицира наличието на патогенни гъбички в организма с помоща на био-резонансна диагностика.

Реклама