METATRON HC – online portal

Оналйн портал – Биорезонансна диагностика и терапия. Радиестезия, оздравителни услуги, курсове, апаратура.

д-р Владимир Шишков – услуги

ПРЕГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ С УРЕД ЗА БИО-РЕЗОНАНСНА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА LIFE EXPERT PROFI

Повече за уреда

👉Уредът LIFE EXPERT PROFI не е медицински уред, не поставя диагноза, но прави изключително задълбочено и многоаспектно изследване на тялото ни.

🎯Той вижда слабите места, предразположеността на даден орган към заболяване и степен на риска в даден момент.

🎯Дава ни възможност да узнаем функционалния капацитет по органи и системи.

🎯Виждаме динамичните изменения в процеса на работа на органите и системите.

👉Принципа на действие се заключава в измерване на параметъра на електропроводимост в Биологично Активните Точки / БАТ / чрез шестте електрода, проекционно свързани с различни зони, органи и системи в организма.

ПРЕГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ С БИОСКЕНЕР

Повече за уреда

ИЗМЕРВАТ СЕ 120 ФИЗИОЛОГИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ВСИЧКИ ВАЖНИ ОРГАНИ И СИСТЕМИ В ТЯЛОТО, ПРАВИ СЕ ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ,

АНАЛИЗ НА ДЕФИЦИТИТЕ И ИЗЛИШЪЦИТЕ НА МИКРОНУТРИЕНТИТЕ, ЕНДОКРИННАТА ПРОДУКЦИЯ НА ВСИЧКИ ВАЖНИ ЖЛЕЗИ, ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО И ТОКСИЧНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА КОЖАТА И ЗРИТЕЛНАТА ФУНКЦИЯ – ПРАВИ СЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДАННИТЕ.

ПРЕГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ С УРЕД ЗА БИО-РЕЗОНАНСНА ВЕГА ТЕСТ ДИАГНОСТИКА „ИНТЕЛМЕД-БИО”

Повече за уреда

Биорезонансната вега-тест диагностика е метод, който е наистина уникален , защото буквално за около 2 часа дава възможност да се получи подробна и пълна информация за състоянието на пациента и неговите здравословни проблеми.

Създадената апаратура по биорезонансна диагностика позволява да се визуализират както настоящите, така и бъдещите здравословни проблеми на пациента. Тя дава възможност за многоаспектна функционална оценка по органи и системи с висока диагностична и прогностична стойност.

Методът наричан още диагностика по Фол, представлява специфично скениране на организма с помоща специален електрод в определени точки върху епифизите на пръстите на ръката, което позволява да се открие истинската причина за установеното заболяване и най-важното и предимство, е че може да се направи причинно-следственна връзка между определени агресивни патогенни агенти в организма и конкретното заболяване.

Био-резонансната Вега-Тест диагностика е изключително ценена, заради уникалната и висока чувствителност и селективност по отношение на огромен брой трудни за лабораторно диагностициране, но високорискови патогени, които често са в основата на труднолечими хронични заболявания, представляващи огромно предизвикателство за конвенционалната медицина.

Свържете се с нас

1 Example Street
Anytown, CA 10100
USA

Реклама