METATRON HC – online portal

Оналйн портал – Биорезонансна диагностика и терапия. Радиестезия, оздравителни услуги, курсове, апаратура.

За нас

Metatron Logo

„METATRON HC“

 

Основна дейност

Създадения от нас онлайн портал е ориентиран към изграждане и развитие на здравословен начин на живот. С оглед на подобряването на жизнения стандарт на отделната личност ние предлагаме следните продукти и практики:

  • Възстановяване и поддържане на физическото здраве, чрез използване на модерни и иновативни средства за диагностика, рехабилитация и физиотерапия.
  • Система от курсове и практики за възстановяването, подобряването и поддържането на психо-емоционалното личностно състояние.

Мисия

С цел най-пълноценно и трайно представяне на пазара, ние определяме нашата мисия, както следва:

  • Формиране и развитие на цялостно и пълноценно състояние на здраве за всяка личност и за всеки дом, създаване на условия и възможности за здравословна професионална, обществена и социална среда.
  • Определяме грижата за хората и тяхната реална полза и удовлетвореност като най- важна задача за екипа на компанията.

Ценности

 

  • Откритост и и ясни взаимоотношения.
  • Взаимна грижа за взаимна полза.
  • Клиентско отношение и грижа за определяне и решаване на нуждите на клиента.
  • Висока степен на оперативност при решаване на задачи.
  • Предлагане на висококачествени продукти.

 

 

БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ

Реклама